Əsas səhifə A I I E Transactions

A I I E Transactions

Nəşriyyat: Taylor and Francis Group
ISSN: 0569-5554

Təsviri:


Discontinued in 1982. Continued by IIE Transactions (0740-817X).

Jurnalın nömrəsini seçin